Dagaanbiedingen overzicht dagaanbiedingsms.nl

Eigenaren van zonnepanelen zullen flink profiteren

Zonnepanelen en salderen

Op 1 januari 2023 gaat de belasting op elektriciteit weer omhoog. Hierdoor is het voor zonnepaneeleigenaren vanaf het komend jaar mogelijk om meer te salderen. Jan Willem Zwang van Stratergy geeft aan dat consumenten met zonnepanelen spekkopers zijn.

Het kabinet verlaagde al jaren de belasting op elektriciteit. Dit was in lijn met het Klimaatakkoord. Doordat aardgas zwaarder zal worden belast dan elektriciteit, hoopt het kabinet dan mensen het veel interessanter zullen gaan vinden om gebruik te maken van duurzame warmteopties en om aardgas steeds minder te gebruiken. In het reageerakkoord werd aangegeven dat de energiebelasting van de eerste schijf (dat is tot en met 10.000 kilowattuur) in de periode 2023 tot en met 2030 zal worden verlaagd met 5,23 cent per kilowattuur. Daarentegen zal de energiebelasting op aardgas juist met 5,23 cent per kubieke meter gas gaan stijgen.

Historische ontwikkeling van de energiebelasting

Als we kijken naar de historische ontwikkeling op het gebied van energiebelasting, dan zien we dat er een grote verschuiving plaatsvond op het gebied van de energiebelasting in het jaar 2016. De energiebelasting daalde toen in de eerste schijf tot 10.000 kilowattuur met ruim zestien procent. In het jaar 2022 zou de energiebelasting voor de eerste schijf oorspronkelijk maar 9,068 cent per kilowattuur bedragen. Echter, de hoge energieprijzen hebben ervoor gezorgd dat het kabinet heeft besloten om deze te verlagen naar 3,679 cent per kilowattuur.

Mogelijk gunstig om te salderen

Bij het instellen van het aangekondigde prijsplafond op Prinsjesdag, gaat de verlaging van de energiebelasting niet door. Dit heeft een voordeel voor zonnepaneeleigenaren. Ze zagen in de afgelopen jaren het voordeel van de salderingsregeling flink afnemen. Huishoudens met zonnepanelen zullen nu alleen maar kunnen profiteren van de belastingplannen. In 2023 en 2024 mogen zonnepaneeleigenaren voor honderd procent salderen. Minister Jetten heeft eerder besloten om de afbouw van de salderingsregeling uit te stellen tot 1 januari 2025. Daarna krijgen eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel.

Het prijsplafond

Zwang geef aan dat het prijsplafond, zoals aangekondigd door het kabinet op Prinsjesdag, positief zal zijn voor zonnepaneeleigenaren. Als voorbeeld geeft hij aan dat een zonnepaneeleigenaar die 3500 kilowattuur stroom verbruikt en 2000 kilowattuur stroom opwekt met de zonnepanelen, voor de 1500 kilowattuur die hij verbruikt een lagere prijs zal hoeven betalen door het prijsplafond. Consumenten die geen zonnepanelen hebben, betalen de duurdere marktprijs voor stroom. Stroomopwekking via zonnepanelen is veel goedkoper. Daarmee zegt Zwang dat zonnepaneeleigenaren echt spekkopers zijn van Prinsjesdag.

Het positieve effect voor zonnepaneeleigenaren is natuurlijk ideaal. Voor andere consumenten is er wel het nodige aan te merken op het prijsplafond. Consumenten die al deels van het gas zijn afgegaan worden gestraft. Ze zullen veel meer elektriciteit gaan verbruiken. Hun hoge energierekening zal niet worden gecompenseerd. Consumenten die niet verduurzaamd hebben, zullen wel zien dat hun gasrekening zal worden gecompenseerd. Zwang geeft aan dat het kabinet eventueel zou moeten bepalen dat, als we van het gas af willen, gast juist meer zou moeten worden belast. Of dit ook werkelijk zal gaan gebeuren, zal moeten blijken in de toekomst.

x